Pretraga knjiga

 Pretraga prema raspoloženju:

duhovito  grad kao lik u romanu interesantni likovi izazovno iz više perspektiva jeziva atmosfera kafkijanska atmosfera  knjiga koja se čita sa olovkom u ruci knjige iz detinjstva lik smrti u knjigama  melanholična atmosfera može da se pročita za popodne  ne ispušta se iz ruku  nostalgija o porodici o tome kako je biti mlad o usamljenosti o vremenu snolika atmosfera zabavna za nedeljno popodne za čitanje i razmišljanje o odnosu čoveka i prirode šta bi bilo kada bi bilo knjige za odmor

Pretraga prema vrsti knjiga:

biografija epistolarni roman naučna fantastika distopije memoari ekranizovane knjige audio knjige retka izdanja mange

Pretraga prema izdavaču:

AED studio Arhipelag Centar za izučavanje tradicije Ukronija Darkwood Dereta Faber & Faber Geopoetika Laguna Logos Lom Narodna knjiga Nolit Okean Plato Samizdat B92 Vulkan Čarobna knjiga Paideia

Pretraga prema nagradama:

Nagrada Franc Kafka  Nobelova nagrada za književnost 

 

Advertisements