Setna obeshrabrenost svetom

Već duže vreme nagomilavam mnoge nedoumice, mučne nedoumice oko sadržine ove vrste testamenta koji su me toliko puta nagovarali da objavim; odlučio sam da to konačno učinim. Kažu mi: „Imate obavezu da ga završite, mladi ljudi su obeznađeni, nespokojni su i veruju u vas; ne smete ih izneveriti.“ Pitam se da li zaslužujem to poverenje,…