Kao voda za čokoladu

Recept za čokoladu glasi ovako: 2 funte kakaoa Sokonusko, 2 funte kakaoa Marakaibo, 2 funte kakao Karakas i šećer, od 4 do 6 funti po ukusu. Za pripremu tople čokolade preporučuje se voda, umesto mleka. Da bi voda bila pogodna za pripremu treba nekoliko puta da se stavlja na ringlu, da bude blizu ključanja, ali da…

U nevaljalom svetu Maria Vargasa Ljose

„Probudi se, Panto“, kaže Počita. „Već je osam sati, Panto, Pantuljče.“ „Već osam? Do vraga, kako mi se spava“, zeva Pantuljče. „Jesi li mi prišila širite?“ „Da, moj poručniče“, salutira Počita. „Oh, oprosti – moj kapetane. Dok se ne naviknem, bićeš i dalje moj mali poručnik, ljubavi. Evo, jesam, odlično izgleda.“ Pantaleon i posetiteljke, Mario Vargas…

Setna obeshrabrenost svetom

Već duže vreme nagomilavam mnoge nedoumice, mučne nedoumice oko sadržine ove vrste testamenta koji su me toliko puta nagovarali da objavim; odlučio sam da to konačno učinim. Kažu mi: „Imate obavezu da ga završite, mladi ljudi su obeznađeni, nespokojni su i veruju u vas; ne smete ih izneveriti.“ Pitam se da li zaslužujem to poverenje,…