O tajnovitim nemirima tuge

„Već sam bio ovde“, rekoh. Bio sam ovde sa Sebastijanom pre više od dvadeset godina, jednog vedrog junskog dana, kada je iz jaraka nadirao slatki miris medunike i vazduh bio težak od raznih mirisa leta. Bio je dan osobitog sjaja i, premda sam tamo odlazio mnogo puta, uvek drugačijeg raspoloženja, moje se srce tokom poslednjeg…