Zamka čitanja jedne knjige

Koliko onih koji čitaju knjige uporno mašta o tome da pronađe savršenu knjigu za njih, knjigu koja u potpunosti odgovara načinu na koji oni razmišljaju, koja odgovara na njihove dileme i nade, posle koje njihov život više neće biti sasvim isti? Čini mi se da sam ja uvek u potrazi za nekom takvom knjigom, a…

Nemi dijalozi u romanu Tiha kuća Orhana Pamuka

Često se raznežim kada na nekom stolu, ormaru ili zidu vidim napisano nečije ime. Kao da neko želi da kaže da je bio ili bila tu, da je njegova ili njena odeća bila u tom ormaru, knjige na stolu, da su živeli u blizini tog zida. A žele to da kažu upravo zato što je…

Magični svet minijature u romanu Zovem se crveno

Minijatura je ime za crteže koji prate tekst knjige, koji su između ostalog bili negovani i u Otomanskom carstvu. Termin minijatura potiče od latinske reči „miniare“ a prvobitno je korišćen kako bi se imenovalo ukrašavanje prvog slova u tekstu rukopisa crvenom bojom i znači slikanje crvenom. Minijatura i sve ono što označava crvena boja jedna…