Da li je svet na mestu?

Postoji jedna neosporna činjenica, svagda jednaka za sve: niko ne može unapred da zna svoju sudbinu, ono što mu je zapisano na rođenju, i tek sam život otkriva šta je kome suđeno. Jer zašto bi se inače sudbina zvala sudbinom… Tako je bilo oduvek od stvaranja sveta, još od Adama i Eve, prognanih iz raja…